Ondergrondse restafvalcontainers Transvaalkwartier

7 april 2021

© Foto: Wijkpark.nl | 22apr21

Aanwijzings- en inwerkingtredingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers Transvaalkwartier noord ii (buurt 32), centrum, Den Haag
Ingevolge het raadsvoorstel inzake ondergrondse inzamelcontainers voor restafval in Transvaalkwartier, Stations-/Rivierenbuurt (RIS174901) zijn in de buurt Transvaalkwartier Noord (buurt 32) ondergrondse restafvalcontainers geplaatst waarmee het huishoudelijk afval wordt ingezameld.

Voor de percelen aan de Steijnlaan met de huisnummers 105 t/m 247 geldt dat het huishoudelijk afval nog wekelijks aan huis wordt opgehaald. Voor deze percelen aan de Steijnlaan kon aan de randvoorwaarden voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers niet worden voldaan.

officielebekendmakingen.nl


Warmtetransportleiding door Transvaal

Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag

© Bron: warmtelinq.nl | zuid-holland.nl

WarmtelinQ start bij Vondelingenplaat in de Rotterdamse haven.
Vanaf daar loopt de leiding via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk tot in Den Haag. Onderweg komt er een aftakking ter hoogte van Delft, richting het Westland.
Over het tracé is overleg gevoerd met de betrokken gemeenten, Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere partijen langs de route. Het stuk tussen Vlaardingen en Den Haag, ook bekend als Leiding door het Midden, is nog niet definitief, maar er ligt wél een voorkeurstracé. Op detail kunnen daarin nog zaken aangepast worden. Er wordt nog gewerkt aan het ontwerp van de tracédelen van Vlaardingen naar Vondelingenplaat en van Delft naar het Westland. De deeltracés zijn pas definitief wanneer de vergunningaanvraag wordt ingediend.
De vergunningaanvragen voor deeltracé Vlaardingen-Den Haag zijn eind oktober 2020 ingediend.

www.zuid-holland.nl warmtelinq.nl


Stichting Haagse Hopjes Transvaal

Sport- en spelmiddag op 26 mei 2021

© Foto: Wijkpark.nl

Dagelijks lenen wij op onze 6 Hopjespleinen speelgoed uit aan kinderen in ruil voor goed gedrag.
Dit zijn kinderen/jongeren uit de wijk of omliggende wijken.
Meer dan 12.000 kinderen zijn lid van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.

Naast het uitlenen van speelgoed worden er jaarlijks een 12 tot 20-tal activiteiten voor de hele wijk en omliggende wijken georganiseerd.

Sport- en spelmiddag op 26 mei 2021 op het Anna Blamanplein
Deze is gratis toegankelijk voor kinderen van 4 tot/met 17 jaar.

www.haagsehopjes.nl


Stichting Christiaanhof Ouderenzorg

Uitnodiging spelletjes middag

© Foto: Wijkpark.nl

Om uw motoriek weer even op peil te brengen bent u op vrijdag 7 mei 2021 van 14.00-17.00 uur, weer van harte welkom in onze ontmoetingsruimte.
Locatie: De la Reyweg 110 / hoek Christiaan de Wetstraat.

Deze middag maken we er, anders dan andere middagen, een gezellige spelletjesmiddag van.

www.christiaanhof.com


Stichting Christiaanhof Ouderenzorg

Uitnodiging bingomiddag

© Foto: Wijkpark.nl

Beste Bingovrienden en vriendinnen,

Op vrijdag 21 mei 2021, van 14.00 tot 17.00 uur, bent u weer van harte welkom in onze Ontmoetingsruimte:

Locatie: De la Reyweg 110 / hoek Christiaan de Wetstraat, voor een gezellige bingo.

www.christiaanhof.com


Vereniging Humanitas

Drie nieuwe openbare trainingen

© Bron: Humanitas.nl | Foto: Wijkpark.nl

Als je vermoedt dat een buur, familielid of kennis wel wat hulp kan gebruiken, ga je bij jezelf te rade. Je wilt graag iets doen voor die ander, maar hoe kun je hem of haar het best helpen? Hoe houd je rekening met de kwetsbaarheid van iemands situatie? Wat zijn je eigen mogelijkheden en grenzen? En voegt je hulp wel echt iets toe?

Als antwoord op deze vragen heeft de Humanitas Academie drie gratis online trainingen ontwikkeld. Ze zijn voor iedereen die iets wil doen of al iets doet voor een ander. Als buur, vrijwilliger of mantelzorger.

www.humanitas.nl

De nieuwste foto's

Van activiteiten en gebeurtenissen op en rond Wijkpark Transvaal Den Haag.

Christiaanhof-26feb21
Christiaanhof-26feb21
Christiaanhof-26feb21
Christiaanhof-26feb21
Christiaanhof-26feb21
Christiaanhof-26feb21