Corona informatie- en prikpunten in de wijken

GGD Haaglanden

Prikpunt Corona
Bron: © Gemeente Den Haag | 15jul21

Wat zijn de komende week de prikpunten in onze stad?

GGD Haaglanden wil zoveel mogelijk mensen beschermen tegen het coronavirus. Sinds een paar weken kunnen mensen uit Den Haag ook een prik halen in de wijk. Zo zorgen we ervoor dat iedereen makkelijk en gratis een coronaprik kan halen. De 1e resultaten van de informatie- en prikpunten zijn goed. GGD Haaglanden gaat door met prikken zetten in de wijken.

LET OP: donderdag 15 juli wordt er niet geprikt op het Heeswijkplein 10, wel bij Woonzorgcentrum Moerwijk - Twickelstraat 120 -
12.00 - 19.00 uur.


Volgende week staan ze:

Maandag 19 juli:
Vadercentrum - Jonckbloetplein 24 - 11.00 - 19.00 uur
De Mussen - Hoefkade 602 - 12.00 - 19.00 uur

Woensdag 21 juli:
Gezondheidscentrum de Vaillant - Ruysdaelstraat 15 - 12.00 - 19.00 uur
Marcuskerk - Jan Luykenlaan 92 - 16.00 - 20.00 uur

Donderdag 22 juli:
Woonzorgcentrum Moerwijk - Twickelstraat 120 - 12.00 - 19.00 uur

Vrijdag 23 juli:
De Doc - Boomsluiterskade 299 - 12.00 - 18.00 uur
Ontmoetingscentrum Randveen - Randveen 58G - 10.00 - 17.00 uur

denhaagtegencorona.nl


Stichting Haagse Hopjes Transvaal

Vakantieactiviteiten Wijkpark Transvaal

Sport- en spelmiddag Kaapseplein © Foto: Wijkpark.nl

Start op woensdag 21 juli 2021, van 14.00-18.00 uur
Elke woensdagmiddag 6 weken lang!

Activiteiten:
Springkussens | Diverse sportonderdelen | Professionele begeleiding | Vermaak voor de allerkleinste | Dansactiviteiten | Poppenkast | Draaimolens | Limonade

Wanneer: Elke woensdag in de zomervakantie van 14.00 tot 18.00 uur
Waar: Wijkpark Transvaal.
Voor wie: Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar

Deelname is nog gratis i.v.m. de 1,5 meter regelgeving!

www.haagsehopjes.nl


Cameratoezicht ’s-Gravenzandelaan en omgeving

Gebiedsaanwijzing

© Bron: officielebekendmakingen.nl | 9jun21

Vanaf december 2020 op en in de omgeving van de
’s-Gravenzandelaan sprake is van ernstige jeugdoverlast;

 • voorbijgangers, bewoners en gebruikers in de omgeving (studenten, ondernemers en school) door jongeren worden geïntimideerd en zij zich hierdoor onveilig voelen;
 • de politie extra surveillance inzet en optreedt tegen de overlastplegers;
 • een gebiedsaanpak is gestart waarbij extra jongerenwerk wordt ingezet:
 • fysieke maatregelen zijn getroffen om de hangplek beter in het zicht te krijgen;
 • een schouw wordt georganiseerd om te bezien of extra maatregelen kunnen worden getroffen om de leefbaarheid in de omgeving verder te verbeteren;
 • al deze maatregelen (nog) niet direct hebben geleid tot afname van de jongerenoverlast en terugkeer van de rust in de omgeving;
 • de aanvraag voor het cameratoezicht van de gemeente samen met de politie is besproken en geaccordeerd in de driehoek van 17 mei 2021;
 • officielebekendmakingen.nl ’s-Gravenzandelaan e.o.
  officielebekendmakingen.nl div. gebieden in de stad


  Warmtetransportleiding door Transvaal

  Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag

  © Bron: warmtelinq.nl | zuid-holland.nl

  WarmtelinQ start bij Vondelingenplaat in de Rotterdamse haven.
  Vanaf daar loopt de leiding via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk tot in Den Haag. Onderweg komt er een aftakking ter hoogte van Delft, richting het Westland.
  Over het tracé is overleg gevoerd met de betrokken gemeenten, Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere partijen langs de route. Het stuk tussen Vlaardingen en Den Haag, ook bekend als Leiding door het Midden, is nog niet definitief, maar er ligt wél een voorkeurstracé. Op detail kunnen daarin nog zaken aangepast worden. Er wordt nog gewerkt aan het ontwerp van de tracédelen van Vlaardingen naar Vondelingenplaat en van Delft naar het Westland. De deeltracés zijn pas definitief wanneer de vergunningaanvraag wordt ingediend.
  De vergunningaanvragen voor deeltracé Vlaardingen-Den Haag zijn eind oktober 2020 ingediend.

  www.zuid-holland.nl warmtelinq.nl

  De nieuwste foto's

  Van activiteiten en gebeurtenissen op en rond Wijkpark Transvaal Den Haag.

  Kasteeltuinen Arcen, 27 juni 2021
  Christiaanhof-26feb21
  Christiaanhof-26feb21
  Christiaanhof-26feb21
  Christiaanhof-26feb21
  Christiaanhof-26feb21
  Christiaanhof-26feb21