Uitnodiging infostand WarmtelinQ

Warmtetransportleiding door Transvaal

© Bron: warmtelinq.nl | zuid-holland.nl | 10jun21

In Den Haag zijn in 2022 werkzaamheden gepland voor de aanleg van de warmtetransportleiding WarmtelinQ. Op zaterdag 19 juni tussen staat Gasunie met een informatiestand in de wijk om meer te vertellen over het project en over de plannen om het groen in de wijk na afloop van de werkzaamheden weer netjes achter te laten. We staan achtereenvolgens op 3 locaties:

10.00 – 11.30 uur: Heeswijkplein (voor de supermarkt)
12.30 – 14.00 uur: Jan Luykenlaan (aan de kant van de Middachtenweg)
15.00 – 17.00 uur: Wijkpark Transvaal (aan de kant van de Kempstraat)

We nodigen u van harte uit om langs te komen en met ons in gesprek te gaan.
We zorgen voor koffie en thee.

www.warmtelinq.nl www.zuid-holland.nl


Cameratoezicht ’s-Gravenzandelaan en omgeving

Gebiedsaanwijzing

© Bron: officielebekendmakingen.nl | 9jun21

Vanaf december 2020 op en in de omgeving van de
’s-Gravenzandelaan sprake is van ernstige jeugdoverlast;

 • voorbijgangers, bewoners en gebruikers in de omgeving (studenten, ondernemers en school) door jongeren worden geïntimideerd en zij zich hierdoor onveilig voelen;
 • de politie extra surveillance inzet en optreedt tegen de overlastplegers;
 • een gebiedsaanpak is gestart waarbij extra jongerenwerk wordt ingezet:
 • fysieke maatregelen zijn getroffen om de hangplek beter in het zicht te krijgen;
 • een schouw wordt georganiseerd om te bezien of extra maatregelen kunnen worden getroffen om de leefbaarheid in de omgeving verder te verbeteren;
 • al deze maatregelen (nog) niet direct hebben geleid tot afname van de jongerenoverlast en terugkeer van de rust in de omgeving;
 • de aanvraag voor het cameratoezicht van de gemeente samen met de politie is besproken en geaccordeerd in de driehoek van 17 mei 2021;
 • officielebekendmakingen.nl ’s-Gravenzandelaan e.o.
  officielebekendmakingen.nl div. gebieden in de stad


  Warmtetransportleiding door Transvaal

  Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag

  © Bron: warmtelinq.nl | zuid-holland.nl

  WarmtelinQ start bij Vondelingenplaat in de Rotterdamse haven.
  Vanaf daar loopt de leiding via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk tot in Den Haag. Onderweg komt er een aftakking ter hoogte van Delft, richting het Westland.
  Over het tracé is overleg gevoerd met de betrokken gemeenten, Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere partijen langs de route. Het stuk tussen Vlaardingen en Den Haag, ook bekend als Leiding door het Midden, is nog niet definitief, maar er ligt wél een voorkeurstracé. Op detail kunnen daarin nog zaken aangepast worden. Er wordt nog gewerkt aan het ontwerp van de tracédelen van Vlaardingen naar Vondelingenplaat en van Delft naar het Westland. De deeltracés zijn pas definitief wanneer de vergunningaanvraag wordt ingediend.
  De vergunningaanvragen voor deeltracé Vlaardingen-Den Haag zijn eind oktober 2020 ingediend.

  www.zuid-holland.nl warmtelinq.nl


  Stichting Haagse Hopjes Transvaal

  5e Sport- en spelmiddag op 23 juni 2021

  © Foto: Wijkpark.nl

  Dagelijks lenen wij op onze 6 Hopjespleinen speelgoed uit aan kinderen in ruil voor goed gedrag.
  Dit zijn kinderen/jongeren uit de wijk of omliggende wijken.
  Meer dan 12.000 kinderen zijn lid van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.

  Naast het uitlenen van speelgoed worden er jaarlijks een 12 tot 20-tal activiteiten voor de hele wijk en omliggende wijken georganiseerd.

  5e Sport- en spelmiddag op 23 juni 2021 op het Joubertpantsoen
  Deze is gratis toegankelijk voor kinderen van 4 tot/met 17 jaar.

  www.haagsehopjes.nl


  Stichting Christiaanhof Ouderenzorg

  Uitnodiging spelletjes middag

  Christiaanhof: spelletjesmiddag © Foto: Wijkpark.nl

  Om uw motoriek weer even op peil te brengen bent u op vrijdag 18 juni 2021 van 14.00-17.00 uur, weer van harte welkom in onze ontmoetingsruimte.
  Locatie: De la Reyweg 110 / hoek Christiaan de Wetstraat.

  Deze middag maken we er, anders dan andere middagen, een gezellige spelletjesmiddag van.

  www.christiaanhof.com


  Stichting Christiaanhof Ouderenzorg

  Uitnodiging bingomiddag

  © Foto: Wijkpark.nl

  Beste Bingovrienden en vriendinnen,

  Op vrijdag 2 juli 2021, van 14.00 tot 17.00 uur, bent u weer van harte welkom in onze Ontmoetingsruimte:

  Locatie: De la Reyweg 110 / hoek Christiaan de Wetstraat, voor een gezellige bingo.

  www.christiaanhof.com


  Vereniging Humanitas

  Drie nieuwe openbare trainingen

  © Bron: Humanitas.nl | Foto: Wijkpark.nl

  Als je vermoedt dat een buur, familielid of kennis wel wat hulp kan gebruiken, ga je bij jezelf te rade. Je wilt graag iets doen voor die ander, maar hoe kun je hem of haar het best helpen? Hoe houd je rekening met de kwetsbaarheid van iemands situatie? Wat zijn je eigen mogelijkheden en grenzen? En voegt je hulp wel echt iets toe?

  Als antwoord op deze vragen heeft de Humanitas Academie drie gratis online trainingen ontwikkeld. Ze zijn voor iedereen die iets wil doen of al iets doet voor een ander. Als buur, vrijwilliger of mantelzorger.

  www.humanitas.nl

  De nieuwste foto's

  Van activiteiten en gebeurtenissen op en rond Wijkpark Transvaal Den Haag.

  Christiaanhof-26feb21
  Christiaanhof-26feb21
  Christiaanhof-26feb21
  Christiaanhof-26feb21
  Christiaanhof-26feb21
  Christiaanhof-26feb21