Expositie  Marije van Rijswijk

Expositie Marije van Rijswijk

30 september - 30 november 2021
Wijn & Kunst atelier, Weimarstraat 24A Den Haag

In haar recente werk zoekt Marije van Rijswijk de grenzen op tussen plat en ruimtelijk werk.
De werken bestaan deels uit materialen zoals gips , eierschalen , spijkers , bloembladeren of glas die allemaal hun eigen kwaliteiten maar ook kwetsbaarheden hebben.
Ook hebben ze een symbolische betekenis en vertellen een eigen verhaal.
Eierschalen zijn zowel krachtig als kwetsbaar , beschermend maar kunnen ook met gemak gebroken worden.
Deze kwetsbaarheid zorgt voor een extra gelaagdheid in het werk.
Naast de verhalende betekenis onderzoekt Marije van Rijswijk ook de esthetische waarden van het materiaal door deze uit de herkenbare context te halen en te spelen met licht , kleur en compositie.

De expositie is te zien van 30 september - 30 november 2021.
Di t/m Za 12.00-18.00 uur.


Groepen van meer dan 5 personen aub vooraf een bezoek plannen ivm beperkte ruimte.
Plan een bezoek via e-mail: paul@wijnenkunstatelier.nl
Of via de website: www.wijnenkunstatelier.nl


Exhibition Marije van Rijswijk

Sept 30 - Nov 30 2021
Wijn & Kunst atelier Weimarstraat 24A The Hague

In her current work Marije van Rijswijk is exploring the borders between
2 – and 3 dimensional works.
Works partially made with materials such as eggshells , plaster , glass or flower leaves that all have own qualities but also vulnerabilities.
They also have a symbolic meaning and tell their own story.
Eggshells are both powerful and fragile , protective but can be broken with ease.
This vulnerability creates an extra layering in the work.
In addition to the narrative meaning Marije van Rijswijk also investigates the aesthetic values of the materials by taking it out of it’s recognizable context and play with light, color and composition.

Exhibition : Sept 30 - Nov 30 2021.
Tue – Sat 12.00 - 6 PM


Groups of more than 5 persons please schedule your visit in advance due to limited space in our shop.
Schedule your visit by email: paul@wijnenkunstatelier.nl
Or website: www.wijnenkunstatelier.nl