• header-add
logo

Coronavirus COVID-19

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 2apr20

Coronavirus

Overzicht aantallen
Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 6.286 (+502)
Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.487 (+148)
Het totaal aantal positief geteste patiënten: 15.723 (+1.026)

Duiding
Vandaag zijn er 502 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 148 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

In de www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland is een grafiek opgenomen met het aantal ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door vertraging in de meldingen zijn er ook extra gevallen van voorgaande dagen.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.

Oversterfte
Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek. De CBS-cijfers laten alle sterfgevallen in Nederland zien, ongeacht de doodsoorzaak. Gewoonlijk zijn er deze tijd van het jaar tussen de 2700 en 3000 sterfgevallen per week. De meest recente sterftecijfers in Nederland laten zien dat in de week van 19 tot en met 25 maart 2020 naar schatting tussen de 870 en 1181 meer personen overleden zijn dan verwacht in deze week. Een aanzienlijk deel daarvan is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is wordt pas later uit de doodsoorzakenregistraties duidelijk. Voor meer informatie: www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland, 2 april 2020 >> | PDF

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 2apr20

Coronavirus

Overzicht aantallen
Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 5.784 (+625)
Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.339 (+166)
Het totaal aantal positief geteste patiënten: 14.697 (+1.083)

Duiding
Vandaag zijn er 625 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 166 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

In de rapportage Data coronavirus is een grafiek opgenomen met het aantal ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door vertraging in de meldingen kunnen deze cijfers per dag wijzigen.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.

www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland, 2 april 2020 >> | PDF

Zetels Europees Parlement
Bron: europa.eu | 21mrt20

Desinformatie: hoe herken je en doorbreek je coronavirusmythen

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot desinformatie die het indijken van de pandemie verhindert. Ontdek wat jij kan doen.

Van de originele bewering dat het virus zich verspreid heeft via vleermuizensoep, tot verhitte verslaggeving dat de EU-landen met elkaar overhoop liggen over de krimpende medische voorraden – je komt deze mythen overal tegen.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “spreiden onjuiste beweringen sneller dan het virus” en hebben ze het al bestempeld als een “wereldwijde infodemie”. Grote online platformen hebben al actie ondernomen om de invloed hiervan te beperken.

Hoe kun je desinformatie of nepnieuws herkennen en hoe kun je de verspreiding ervan helpen stoppen? Wat doet de EU eraan?

Lees verder: www.europarl.europa.eu.

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 30mrt20

Coronavirus

Overzicht aantallen
Het totaal aantal positief geteste patiënten: 11.750 (+884)
Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3990 (+507)
Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 864 (+93)

Duiding
Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking.

In Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus.

Deze cijfers worden meerdere keren per dag bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen achter op de actuele situatie.

www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>
Zie ook Data coronavirus in Nederland >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 26mrt20

Coronavirus

Overzicht aantallen
Het totaal aantal positief geteste patiënten: 7431 (+1019)
Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 434 (+78)
Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2151 (+315)

Duiding
Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden.

De meeste positief geteste personen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 2161 personen.
Daarna zijn de meeste positief gemelde patiënten gemeld in Zuid-Holland (1042) en Noord-Holland (1029). In de provincies Friesland en Drenthe zijn de minste besmettingen met respectievelijk 71 en 72 positief geteste personen.

De meeste overleden patiënten vallen in de leeftijdscategorie 80 – 84 jaar.

www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>

Zetels Europees Parlement
Bron: europa.eu | 21mrt20

Covid-19 - Onderzoek: EU moet in de toekomst over meer middelen kunnen beschikken

Crisismaatregelen moeten worden gecombineerd met een engagement op lange termijn voor EU-onderzoeksprogramma's "Wij juichen de maatregelen van Eurocommissaris Gabriel en de mobilisatie van bijna 140 miljoen euro in de strijd tegen Covid-19 toe. De Commissie is zeer voortvarend te werk gegaan bij het lanceren van een speciale aanbesteding in het kader van Horizon 2020 en het betrekken van de relevante belanghebbenden bij het publiek-private Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI)", aldus EP-lid Christian Ehler (EPP, DE), lid van de EP-commissie industrie, onderzoek en energie onderzoek. en EP-rapporteur voor het onderzoeksprogramma Horizon Europe .

Lees verder: www.europarl.europa.eu.

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 21mrt20

Coronavirus

30 patiënten overleden, 637 nieuwe patiënten, in totaal 3631 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 637 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 3631. Onder hen zijn 836 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 136 mensen overleden aan de ziekte. De meeste overleden mensen zijn tussen de 80 en 84 jaar oud. De jongst overleden persoon is 63 jaar.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1180 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (486), Noord-Holland (461) en Limburg (418).

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.

www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>

Coronavirus
Bron: denhaag.nl | 19mrt20

Coronavirus in Den Haag

De gemeente neemt maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (COVID-19) om klanten, bezoekers en medewerkers te beschermen.

Lees actuele informatie: www.denhaag.nl >>

Coronavirus
Bron: www.who.int | 16mrt20

COVID-19 spreads in the Region as India & Indonesia reports cases

From strengthening screening at airports and laboratory capacity to awareness campaigns, all countries are carrying out a range of measures to respond to this outbreak, declared as a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). WHO has provided technical guidance on all key areas.
This website >> provides information and guidance of relevance to the WHO South-East Asia Region.

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 2mrt20

Coronavirus

111 nieuwe patiënten, in totaal 614 positief geteste personen

Per vandaag zijn 111 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus.
Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 614.

In totaal zijn 86 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, dat zijn er 24 meer dan gisteren. Er is een nieuwe patiënt in de provincie Utrecht gevonden middels de Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg peilstations. Dat brengt het totaal op 2 patiënten via de Nivel peilstations.

Van de 614 gemelde patiënten wonen er 273 in de provincie Noord-Brabant en 80 in de provincie Utrecht. Daarnaast wonen er 68 in Zuid-Holland, 53 in Limburg en 48 in Gelderland. 239 van de 614 personen hadden een bron van besmetting in het buitenland. Landen die een besmettingsbron vormden, zijn vooral Italië (193), Oostenrijk (26) en Duitsland (7). Nieuwe landen waar de besmetting hoogstwaarschijnlijk is opgelopen zijn België, Mauritius, Spanje en Zuid-Korea. Voor 123 gevallen is de bron onbekend, dat zijn er 33 meer dan gisteren. Bij 141 gevallen is dit nog in onderzoek. De meerderheid van de patiënten met een onbekende bron woont in Noord-Brabant.
102 van de gemelde patiënten werken in de zorg.

www.rijksoverheid.nl >>
www.rivm.nl >>

Coronavirus
Bron: www.who.int | 16mrt20

Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

What is a coronavirus?
Coronaviruses are a large family of viruses which may cause illness in animals or humans.
In humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infections ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
The most recently discovered coronavirus causes coronavirus disease COVID-19.
www.who.int >>

Coronavirus
Bron: rijksoverheid.nl | 2mrt20

Coronavirus

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.
Op de website rijksoverheid.nl staat actuele informatie.

www.rijksoverheid.nl >>